พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ


พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ

ฉายา ฐานวุฑโฒ ภิกขุ หรือ พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
นามเดิม นายแพทย์สมชาย วัชรศรีโรจน์ แพทย์ศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่35 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติ เกิดวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2504 จ.นราธิวาส 
พ.ศ.2514 ครอบครัวย้ายไปอยู่ที่สกลนคร
พ.ศ.2520 เข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพมหานคร
การศึกษา ป.1-ป.4 ที่โรงเรียนบางนราวิทยา จ.นราธิวาส
ป.5-ป.7 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล จ.สกลนคร
ม.ศ.1-ม.ศ.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร*
ม.ศ.4-ม.ศ.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.กรุงเทพมหานคร
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านพุทธศาสตร์ศึกษา
(Buddhist Studies) มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรม เป็นประธานนักเรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
เป็นหัวหน้าชั้นม.ศ.4,ม.ศ.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พ.ศ. 2524 เป็นประธานฝ่ายวิชาการ ชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2525-2527 เป็นประธานชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลพิเศษ พ.ศ. 2522 ชนะเลิศการสอบแข่งขันทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ระหว่างนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายทั่วประเทศจำนวน 3600 คน จัดสอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตาศาสตร์
พ.ศ. 2522 ชนะเลิศการสอบแข่งขันทางฟิสิกส์ ซึ่งจัดโดยสถาบันฟิสิกส์เซ็นเตอร์
พ.ศ. 2523 ชนะเลิศการสอบแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยเป็นตัวแทนของคณะแพทย์เข้าแข่งขัน
พ.ศ. 2526 ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตผู้มีความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา 26 พฤษภาคม 2526
อุสมบท 2 มิ.ย.(วันวิสาขบูชา) ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย 
พระอุปัชฌาย์ คือ พระธรรมะปัญญาบดี(ช่วง วรปุญโญ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ (ปัจจุบันเป็นที่ สมเด็จ
พระมังคลาจารย์)
พระกรรมวาจาจารย์ คือ พระอธิการไชยบูลย์ ธมมชโย วัดพระธรรมกาย(ปัจจุบันเป็นที่
พระราชภาวนาวิสุทธิ์)
พระอนุสาวนาจารย์ คือพระเผด็จ ทตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย (ปัจจุบันเป็นที่ 
พระภาวนาวิริยคุณ)
 ลงทะเบียนงานออนไลน์ฟรี

พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ Reviewed by Adsadpong Jaitrong on 23:18 Rating: 5

Click Advertising

www.ipclub.ws. ขับเคลื่อนโดย Blogger.